30.07.2010 09:00

DETSKÝ SVET

 

4. ročník výstavy detskej módy a potrieb pre deti

27.8. - 29.8.2010
 

SPRIEVODNÝ PROGRAM

27. augusta 2010 (piatok)

13.00 – 18.00   - Prezentácia občianskeho združenia a aktivít, profil a zameranie
                            - Priestor na prebalenie, nakŕmenie a na dojčenie detí
                            - Laktačné poradenstvo, odborný garant Emília Hromníková, laktačná poradkyňa
                            - Detský kútik na oddych a hru najmenších
                            - Psychologické a právne poradenstvo z oblasti rodinného práva
                            - Prezentácia činnosti MC Srdiečko – kurzy na fitloptách, tvorivé dielne, cvičenia pre  
                              deti
                            - Predstavenie činnosti MC v oblasti vzdelávania – Akadémia praktického 
                              rodičovstva, akreditovaný kurz MŠ SR, odborný garant Mgr. Ivana Strápková
                            - Iniciatíva v oblasti vyhľadávania Zariadení priateľských k deťom a rodinám v rámci 
                              kampane ÚMC „Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom“.
                              Miesto konania: pav. č. 1, prízemie, stánok MC Srdiečko Trenčín

13.00 – 18.00     iHRYsko –  festival spoločenských hier pre deti aj ich rodičov 
                              - magnetický futbal
                              - hokej   
                              Miesto konania: pav. č. 1, poschodie
 

13.00 – 18.00     Nafukovacie a skákacie atrakcie
                              Miesto konania: pav. č. 1, poschodie
 

28. augusta 2010 (sobota)
 

09.00 – 18.00   - Prezentácia občianskeho združenia a aktivít, profil a zameranie
                            - Priestor na prebalenie, nakŕmenie a na dojčenie detí
                            - Laktačné poradenstvo, odborný garant Emília Hromníková, laktačná poradkyňa
                            - Detský kútik na oddych a hru najmenších
                            - Psychologické a právne poradenstvo z oblasti rodinného práva
                            - Prezentácia činnosti MC Srdiečko – kurzy na fitloptách, tvorivé dielne, cvičenia pre 
                              deti
                            - Predstavenie činnosti MC v oblasti vzdelávania – Akadémia praktického 
                              rodičovstva, akreditovaný kurz MŠ SR, odborný garant Mgr. Ivana Strápková
                            - Iniciatíva v oblasti vyhľadávania Zariadení priateľských k deťom a rodinám v rámci 
                              kampane ÚMC „Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom“.
                              Miesto konania: pav. č. 1, prízemie, stánok MC Srdiečko Trenčín

09.00 – 18.00     iHRYsko –  festival spoločenských hier pre deti aj ich rodičov 
                              - magnetický futbal
                              - hokej   
                              Miesto konania: pav. č. 1, poschodie

09.00 – 18.00     Nafukovacie a skákacie atrakcie
                              Miesto konania: pav. č. 1, poschodie

10.00 – 11.00     Bastri-kuri-kvíkota a ide sa do sveta
                              Vandrovka do rozprávky. Dramatizované čítanie a interaktívne ľudové rozprávky pre
                              najmenších. Podujatie v rámci projektu Mama, tata, čítajte s nami internetového 
                              portálu www.mamatata.sk - priateľa každej rodiny.
                              Miesto konania: pav. č. 1

14.00 – 15.00     Roz-tren-prav-čín-ka
                              Putovanie malého a šikovného Trenčína a jeho kamarátov za rozprávkou. 
                              Dramatizované čítanie a interaktívne ľudové rozprávky pre deti. Podujatie v rámci 
                              projektu Mama, tata, čítajte s nami internetového portálu www.mamatata.sk – 
                              priateľa každej rodiny.
                              Miesto konania: pav. č. 1

 

29. augusta 2010 (nedeľa)


09.00 – 18.00   - Prezentácia občianskeho združenia a aktivít, profil a zameranie
                            - Priestor na prebalenie, nakŕmenie a na dojčenie detí
                            - Laktačné poradenstvo, odborný garant Emília Hromníková, laktačná poradkyňa
                            - Detský kútik na oddych a hru najmenších
                            - Psychologické a právne poradenstvo z oblasti rodinného práva
                            - Prezentácia činnosti MC Srdiečko – kurzy na fitloptách, tvorivé dielne, cvičenia pre 
                              deti
                            - Predstavenie činnosti MC v oblasti vzdelávania – Akadémia praktického 
                              rodičovstva, akreditovaný kurz MŠ SR, odborný garant Mgr. Ivana Strápková
                            - Iniciatíva v oblasti vyhľadávania Zariadení priateľských k deťom a rodinám v rámci 
                              kampane ÚMC „Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom“.
                              Miesto konania: pav. č. 1, prízemie, stánok MC Srdiečko Trenčín,

09.00 – 18.00     iHRYsko –  festival spoločenských hier pre deti aj ich rodičov 
                              - magnetický futbal
                              - hokej   
                              Miesto konania: pav. č. 1, poschodie
 

09.00 – 18.00     Nafukovacie a skákacie atrakcie
                              Miesto konania: pav. č. 1, poschodie

10.00 – 11.00     Bastri-kuri-kvíkota a ide sa do sveta
                              Vandrovka do rozprávky. Dramatizované čítanie a interaktívne ľudové rozprávky pre  
                              najmenších. Podujatie v rámci projektu Mama, tata, čítajte s nami internetového
                              portálu www.mamatata.sk – priateľa každej rodiny.
                              Miesto konania: pav. č. 1


14.00 – 15.00     Roz-tren-prav-čín-ka
                              Putovanie malého a šikovného Trenčína a jeho kamarátov za rozprávkou. 
                              Dramatizované čítanie a interaktívne ľudové rozprávky pre deti. Podujatie v rámci 
                              projektu Mama, tata, čítajte s nami internetového portálu www.mamatata.sk –
                              priateľa každej rodiny.
                              Miesto konania: pav. č. 1   
 

—————

Späť