Vzor pôrodného plánu

02.08.2010 11:46

 

 1. Pôrod, šestonedelie i starostlivosť o dieťatko chcem prežiť čo najprirodzenejšie, bez medicínskych intervencií, pokiaľ sa nevyskytne skutočná patológia.
 2. Od zdravotníckeho personálu požadujem podporu mojich vlastných schopností porodiť a starať sa o dieťatko, odborný dohľad pre rozpoznanie patológie, trpezlivosť a toleranciu voči individuálnemu priebehu pôrodu a šestonedelia.
 3. Potrebujem maximálne zachovanie súkromia, poznať identitu službukonajúceho zdravotníckeho personálu, prítomnosť ďalších osôb pri pôrode a vyšetreniach len s mojím súhlasom.
 4. Žiadam dostatočné a včasné informovanie o plánovaných vyšetreniach, medicínskych postupoch a zisteniach.
 5. Prajem si stálu prítomnosť partnera resp. inej blízkej osoby pri pôrode až do presunu na izbu šestonedelia.
 6. V 1.dobe pôrodnej si želám:
  •  voľný pohyb
  • možnosť používať teplú sprchu, fitloptu, aromaterapiu
  • monitorovanie kardiotokografom len v najnutnejšej miere a v polohe pre mňa pohodlnej
  • pitie tekutín podľa potreby
  • nezavádzať kanylu do žily ani nepodávať medikamenty pokiaľ to nie je skutočne nevyhnutné
  • nevykonať amniotómiu
  • vaginálne vyšetrenia len v najnevyhnutnejšej miere a šetrným spôsobom mimo kontrakcií
 7. V 2.dobe pôrodnej si želám:
  • slobodnú voľbu pôrodnej polohy
  • masáž hrádze na prevenciu pôrodného poranenia a nevykonať preventívnu epiziotómiu (1. pôrod som zvládla bez epiziotómie, dieťa malo 3820g, 36,5 cm obvod hlavy, ruku pri spánku a prirodzené poranenia boli len povrchové trhlinky po stranách pošv. vchodu)
  • nepriame osvetlenie po vyjdení hlavičky dieťatka
  • nenáhlivé a nehlučné usmerňovanie tlačenia
 8. V 3.dobe pôrodnej si želám:
  • počkať s prerušením pupočníka až po dopulzovaní
  • položiť dieťatko ihneď na moje brucho ešte s pupočníkom
  • priložiť dieťatko k prsníkom po prerušení pupočníka ešte pred jeho ošetrením a vyšetrením
  • neurýchľovať vypudenie placenty
  • nepodávať preventívne medikamenty pokiaľ sa nevyskytne masívnejšie krvácanie
 9. Pri ošetrení a vyšetrení dieťatka si prajem:
  • aby bezprostredne po pôrode prebehlo v mojej prítomnosti na pôrodnej sále
  • nevykonať sondovanie žalúdka, maximálne šetrné vysatie úst a nosa a meranie dĺžky
  • nekúpať 1. deň po pôrode a neskôr používať len čistú vodu (v rodine máme atopický ekzém)
  • neodnášať ho na popôrodnú adaptáciu preč, ale ponechať ho zabalené so mnou až do spoločného presunu na „rooming
  • in“ izbu šestonedelia
  • nechať pupočný pahýľ samovoľne odpadnúť
  • nedokrmovať a nedávať cumlík bez môjho vedomia – chcem plne dojčiť

..............  ...............................   .........................   ....................................
 Rodička    Lekár tehot. poradne    Primár pôrodnice   Primár novorodenec.odd.

—————

Späť