Prehľad vyšetrení:

6. týždeň tehotenstva

– zmeranie tlaku krvi,
– vyšetrenie moču
– prítomnosť cukru, krvi a bielkovín,
– zistenie hmotnosti pacientky,
– odber krvi na krvný obraz, zistenie krvnej skupiny a Rh faktora,
– BWR (vyšetrenie na syfi lis),
– HIV (vyšetrenie na AIDS),
– HbsAg – vyšetrenie na hepatitídu B,
– ster z krčka maternice
– vyšetrenie na vylúčenie rakoviny krčka maternice,
– vyšetrenie prsníkov pohmatom,
– gynekologické vyšetrenie,
– ultrazvukové vyšetrenie,
– stanovenie počtu plodov a termínu pôrodu,
– odoslanie na interné vyšetrenie, EKG, k obvodnému lekárovi a stomatológovi,
– odporúča sa aj vyšetrenie sedimentu moču alebo kultivácia moču na vylúčenie infekcie močových ciest.

12. týždeň tehotenstva

– zmeranie tlaku krvi,
– vyšetrenie moču,
– hmotnosť pacientky,
– gynekologické vyšetrenie,
– odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie nuchálnej translucencie
– dôležitý marker genetických alebo anatomických vývojových chýb plodu (prenatálny skríning
– predpôrodné vyšetrenie zamerané na zistenie vrodených a genetických chýb).

16. týždeň tehotenstva

– zmeranie tlaku krvi,
– vyšetrenie moču,
– hmotnosť pacientky,
– gynekologické vyšetrenie,
– odber krvi na AFP – dôležitý marker genetických alebo anatomických chýb plodu.

20. týždeň tehotenstva

 

– zmeranie tlaku krvi,
– vyšetrenie moču,
– hmotnosť pacientky,
– gynekologické vyšetrenie,
– ultrazvuk – zisťujú sa anatomické vývojové chyby plodu – srdca, obličiek, hlavičky, končatín a veľkosť plodu,
– sledovanie rastu maternice meraním vzdialenosti od lonovej kosti po vrchol maternice.

28. týždeň tehotenstva

– zmeranie tlaku krvi,
– vyšetrenie moču,
– hmotnosť pacientky,
– gynekologické vyšetrenie,
– oGTT – orálny glukózo-tolerančný test – robí sa vypitím sladkej vody a odberom krvi pred vypitím a 1 až 2 hodiny po vypití.

30. týždeň tehotenstva

– zmeranie tlaku krvi,
– vyšetrenie moču,
– hmotnosť pacientky,
– gynekologické vyšetrenie,
– krvný obraz, ultrazvuk. vyšetrenie – rast plodu,
– ozvy plodu.

36. týždeň tehotenstva

– zmeranie tlaku krvi,
– vyšetrenie moču,
– hmotnosť pacientky,
– gynekologické vyšetrenie,
– odber krvi na BWR (vyšetrenie na syfilis),
– anti HIV, HbsAg,
– ozvy plodu,
– odporúča sa i kultivácia z pošvy na prítomnosť streptokoka skupiny B,
– žena je poučená, aby sledovala pohyby plodu – tehotná by mala pocítiť 10 pohybov za dve hodiny, – u rizikovej pacientky kultivácie z pošvy na gonokoky – vyšetrenie na kvapavku a z krčka maternice na chlamýdie

38. týždeň tehotenstva

– zmeranie tlaku krvi,
– vyšetrenie moču,
– hmotnosť pacientky,
– gynekologické vyšetrenie,
– ozvy plodu, odporúča sa kardiotografický záznam – sledovanie stavu plodu, podáva informácie o srdcových ozvách plodu.

40. týždeň tehotenstva

– zmeranie tlaku krvi,
– vyšetrenie moču,
– hmotnosť pacientky,
– gynekologické vyšetrenie,
– ozvy plodu, odporúča sa kardiotografický záznam,
– ultrazvukové vyšetrenie – rast plodu a sledovanie stavu plodu,
– ultrazvkuové vyšetrenie prietokov krvi pupočníkom (sledovanie stavu plodu).

 

Od momentu potvrdenia tehotenstva až po deň pôrodu musí žena prejsť sériou vyšetrení. Mnohé ani len netušia, čo ich čaká, a čo je horšie, reč doktorov je niekedy len ťažko dekódovateľná. Keď vám ju nepreloží ošetrujúci lekár, môžete si iba domýšľať a dúfať, že je všetko, ako má byť.

Aj keď mnohé veci zvykneme nechávať na osud či prírodu, zdravotný stav tehotnej ženy a vývoj plodu by nemal zostať v rukách náhody. Niektoré vyšetrenia a hlavne dlhé čakanie na výsledky síce vyvolávajú strach, pochybnosti, ale na druhej strane prinášajú istotu, že je všetko v poriadku, respektíve včas upozornia na možné komplikácie. Netreba ich podceňovať, lebo hlavne vďaka nim sa dá úspešne predchádzať napríklad predčasnému pôrodu i pôrodu mŕtveho plodu. Tehotným ženám je poskytovaná starostlivosť v prenatálnej poradni. Do pôrodu by ju mala navštíviť 10 – 12-krát, posledný mesiac raz týždenne.

Meranie krvného tlaku

S pravidelnými lekárskymi kontrolami sa začína v 6. týždni tehotenstva. Žiadna ďalšia návšteva by sa nemala zaobísť bez merania krvného tlaku. Budúca mamička prechádza hormonálnymi zmenami, mení sa nielen jej telo, zmeny nastávajú i v jeho fungovaní. Kým hodnota krvného tlaku 140/90 mmHg je považovaná za normálnu, u tehotnej sa kategorizuje ako zvýšená. U rizikových pacientok je vhodné i samomeranie tlaku v domácom prostredí. Hypertenzia totiž môže viesť k eklampsii, silným kŕčom, ktoré škodia tak matke ako i dieťaťu. Časté záchvaty vedú k poruchám jeho rastu a vývoja.

Ultrazvukové vyšetrenie

Od 5. – 6. týždňa gravidity je možné potvrdiť tehotnosť, určiť počet plodov a stanoviť termín pôrodu. Do 10. týždňa sa ultrazvukom a nálezom srdcovej aktivity potvrdzuje vitalita plodu. Prvé vyšetrenie prebieha pomocou vaginálnej sondy, tie ďalšie sa robia abdominálnou sondou cez brušnú stenu. Druhé ultrazvkukové vyšetrenie sa robí v 18. – 20. týždni, kedy sa už dajú odhaliť aj prípadné vývojové anomálie. Lekár zistí, či plod primerane rastie a upresní termín pôrodu. Pri pohľade na zábery sa dajú rozpoznať končatiny bábätka a silné emócie vyvoláva aj sledovanie jeho pohybov. Zopakovať si to môžete v 30. – 32. týždni, keď sa ultrazvuk robí pre opätovné upresnenie termínu, zmonitorovanie polohy bábätka, činnosti jeho srdca a vývoja. Väčší počet ultrazvukov a ich vyššia frekvencia je možná iba na odporúčanie lekára v prípade komplikácií. 3D ultrazvuk vám v porovnaní s klasickým umožní vidieť bábätko priestorovo a prvýkrát tak uvidíte i črty jeho tváre. Sledovanie vzniku nového života v lone ženy zamáva i silnými chlapmi a lekári v súčasnosti prítomnosť otcov počas vyšetrenia vrelo vítajú. Dnes už nie je problém ani so zvečnením tejto udalosti na fotografi i či DVD, ktoré vám lekár zhotoví za poplatok.

Výhody ultrazvukového vyšetrenia

Vďaka ultrazvuku sa dá zistiť počet plodov, včas odhaľuje rôzne zdravotné komplikácie, vrodené poškodenia a neprimeraný vývoj. Navyše, silný zážitok pri sledovaní zdravého bábätka v prvých týždňoch jeho vývoja môže mať pozitívny vplyv i na utuženie vzťahu medzi rodičmi, podnecuje ich radosť z očakávaného prírastku. Žena sa stáva matkou od momentu, keď sa dozvie, že je tehotná, muž otcom, až keď drží dieťa v náručí. Prostredníctvom ultrazvukého vyšetrenia sa už ale aj medzi ním a bábätkom vytvorí puto omnoho skôr.

Krvné testy

Budúcu mamičku čaká niekoľko odberov, ktoré sú nositeľmi dôležitých informácií o stave matky i plodu. V 9. – 12. týždni sú to základné tehotenské testy. Zisťuje sa nimi krvná skupina ženy, Rh faktor, protilátky proti Rh faktoru, žltačka typu B a u tých, ktoré predstavujú rizikovú skupinu, napríklad narkomanky, sa preveruje i prítomnosť žltačky typu C, HIV, ale iba so súhlasom tehotnej. Súčasťou tohto odberu je aj vyšetrenie BWR (Bordetova-Wassermannova reakcia). Ide o vyšetrenie na pohlavné choroby (syfi lis). Ak liečba syfi lisu prebiehala už pred otehotnením, predíde sa tak vnútromaternicovej infekcii, a keď sa pozitívne výsledky potvrdia až počas gravidity, nasadí sa liečba, ktorá trvá počas celého tehotenstva. V rámci prvého odberu sa robí i kompletný krvný obraz, zisťuje sa pomer bielych a červených krviniek, krvných doštičiek a hemoglobínu. Znížený počet červených krviniek je ukazovateľom chudokrvnosti. V takom prípade je nevyhnutné upraviť stravu a doplniť ju o zvýšený príjem železa. Väčší počet bielych krviniek upozorňuje na prítomnosť infekcie a nedostatok krvných doštičiek varuje pred rizikom krvácania. Veľmi dôležité je preverenie Rh faktora. Ak je negatívny, v 24. a v 32. týždni sa urobí selektívny skríning a test na neznášanlivosť faktorov (protilátky proti Rh faktoru). Hneď po pôrode sa zistí krvná skupina bábätka, a ak by bol Rh faktor pozitívny, najneskôr do 72 hodín dostane rodička injekciu s látkou, ktorá zaistí, že pri ďalšom tehotenstve si telo nebude tvoriť protiátky proti Rh pozitívnej krvi. Keby bol totiž i druhý plod Rh pozitívny, protilátky, ktoré sa žene pri pôrode vytvoria, by napadli jeho červené krvinky a ohrozovali by ho v zmysle ťažkej chudokrvnosti. U žien s Rh negatívnym faktorom je treba vyšetriť aj Rh faktor otca pre možné riziko ohrozenia plodu v neskoršom období.
V 16. – 17. týždni je na rade biochemický genetický skríning, na základe ktorého sa odhaľuje pravdepodobnosť niektorých porúch plodu, vývojových chýb. Napríklad pri nízkej hladine sa môže jednať o Downov syndróm, vysoká hladina môže signalizovať rázštep chrbtice. Paniku však nemusíte robiť ani v prípade, ak tento test vyjde nad limit, jeho spoľahlivosť je iba okolo 60 %. Následne vás lekár pošle na amniocentézu, odber plodovej vody a až tá na 100 % potvrdí alebo vyvráti, či sa vaše dieťa narodí s Downovým syndrómom. Niektorí lekári sa snažia o vykonanie genetického skríningu v 12. – 13. týždni spolu s odberom krvi, ultrazvukovým vyšetrením, kedy sa zároveň meria veľkosť plodu, zátylok plodu a nosová kostička. U žien, ktoré predstavujú rizikovú skupinu (pozitívna rodinná anamnéza, vek nad 25 rokov, BMI nad 25, veľký plod...) sa v 24. – 28. týždni robí test na tehotenskú cukrovku. Vykonáva sa nalačno, po odbere krvi musí žena prijať presne stanovené množstvo cukru, napríklad v podobe čaju a o 2 hodiny sa urobí ďalší odber krvi. V 32. – 36. týždni sú na rade veľké krvné testy, rovnako ako na začiatku tehotenstva. Zisťuje sa krvný obraz, zrážanlivosť krvi a protilátky na HIV.

Amniocentéza

Robí sa od 14. do 18. týždňa tehotenstva. Ide o odber plodovej vody, spoľahlivé vyšetrenie zamerané na potvrdenie, resp. vylúčenie genetickej poruchy plodu, napríklad Downovho syndrómu. Amniocentéza sa však nerobí každej žene. Prvým dôvodom je existencia vrodených porúch v rodine ženy alebo muža. Ak sa už u niekoho z ich príbuzných vyskytla nejaká genetická porucha, odber sa robí okolo 14. týždňa tehotenstva. Keď výsledky vyšetrenia potvrdia, že bábätko má genetickú poruchu, lekár im musí podrobne vysvetliť, o čo ide, čo ich čaká v prípade, keď si ho nechajú, ale ponúkne im aj možnosť ukončenia tehotenstva. Rozhodnutie je už len na rodičoch. Amniocentéza sa robí i žene nad 35 rokov. Čím je žena staršia, riziko genetického poškodenia plodu je vyššie. Toto vyšetrenie podstupuje i žena s pozitívnym výsledkom spomínaného biochemického skríningu, vyšetrenia, ktoré informuje o stave orgánov a celého organizmu. Robí sa približne v 16. týždni z krvi budúcej mamičky. Keďže sa na jeho výsledky nedá na 100 % spoľahnúť, žene sa odporučí práve amniocentéza. Lekár k nej pristupuje i vtedy, ak sa na genetickom ultrazvuku v 18. – 20. týždni zistia nejaké komplikácie – poruchy srdca, kostí, či vývojové poruchy, ktoré môžu byť predzvesťou genetickej poruchy plodu.

Priebeh vyšetrenia

Amniocentéza sa vykonáva ambulantne a žena musí rátať približne s trojhodinovým pobytom v nemocnici. Ultrazvukom sa najprv zistí presná poloha plodu, na bruchu sa nájde vhodné miesto, na ktorom sa urobí odber plodovej vody. Po vydezinfi kovaní, prípadne po lokálnom umŕtvení vybratého miesta sa tenkou, 10 – 15 cm ihlou odoberie asi 20 ml plodovej vody. Žena sa nemusí báť, že by sa pri tom plod poškodil, jeho pohyby sú neustále monitorované ultrazvukom. Mamička by mala byť celý čas pokojná, v opačnom prípade sa rozruší i bábätko. Zákrok síce nie je príjemný, ale nebýva bolestivejší ako injekcia. Po odbere by sa niekoľko dní nemala fyzicky namáhať a predovšetkým nestresovať. Na výsledky si treba pár týždňov počkať, bunky z plodovej vody potrebujú istú dobu na kultiváciu. Dovtedy si žena musí zachovať chladnú hlavu a nemyslieť na najhoršie. Psychické prežívanie ženy sa prenáša i na bábätko. Negatívne myšlienky môže zahnať napríklad radosťou z toho, že sa konečne na 99,9 % dozvie, či čaká dievčatko alebo chlapca.

Vyšetrenie moču

Pri každej návšteve sa obvykle vykonáva aj vaginálne vyšetrenie, určí sa pevnosť krčka, jeho dĺžka, poloha, zaznamenáva sa aj hmotnostný prírastok, opuchy dolných aj horných končatín, subjektívne ťažkosi, meria sa tlak krvi. Vyšetruje sa aj moč, jednak chemicky, robí sa sediment a kultivácia. Zisťuje sa prítomnosť cukru, hnisu, bielkovín, baktérií, môže sa tak odhaliť skrytá cukrovka, ochorenie obličiek, infekcie.

Sledovanie pohybov plodu

Viacrodičky v 18. týždni a prvorodičky v 20. týždni začínajú pociťovať pohyby plodu. Od tohto dátumu je potrebné sledovať ich nielen v poradni, ale aj doma. V tomto období sa robí aj druhé ultrazvukové vyšetrenie (určuje sa presnejšie vek plodu, primeranosť rastu, pohyby, spresňuje sa termín pôrodu, pátra sa po vrodených vývojových chybách, vyšetruje sa krček, placenta, jej poloha, veľkosť, určuje sa množstvo plodovej vody). Žena absolvuje i gravidometriu, v rámci ktorej sa meria vzdialenosť vrcholu maternice od lonovej kosti. Táto vzdialenosť poskytuje informácie o raste plodu. V 20. týždni je možné zachytiť stetoskopom ozvy plodu, ktoré sa následne pravidelne monitorujú.